Pen en gat verbinding waar letterlijk twee delen door een pen en gat worden verbonden

Butterfly inleg voor het verstevigen van gescheurd of gespleten hout

Zwaluwstaart verbinding is een om en om houtverbinding die vooral bij meubels wordt toegepast

Deuvel verbinding waarbij 2 delen vebonden worden door enkele houten ronde pennen (deuvels)